Geschiedenis van Belfius

 

Geschiedenis van Belfius

1860

Oprichting van het Gemeentekrediet van België, belast met het toekennen van kredieten aan gemeenten voor hun financieringen. Het Gemeentekrediet is een naamloze vennootschap waarvan de gemeenten aandeelhouder zijn. Gemeenten die geld willen lenen, dienen voor ten minste 5 % van hun krediet aandeelhouder te worden.

1947

Uitbouw van een kantorennet om rechtstreeks spaargeld bij het publiek op te halen via depositoboekjes.

1960

In 1960 wordt het net geprofessionaliseerd, wat het mogelijk maakt de verrichtingen te diversifiëren en een particulier cliënteel op te bouwen. Tegelijkertijd wordt het producten- en dienstengamma uitgebreid.

1987

Oprichting van het Crédit Local de France, de opvolger van de CAECL (Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales). Deze administratieve openbare instelling wordt beheerd door de Caisse des dépôts. Het Crédit Local de France kan zo als gespecialiseerde financiële instelling inspelen op de behoeften van de lokale besturen - inmiddels belangrijke economische actoren - die net als ondernemingen een beroep kunnen doen op de producten en financiële diensten die op de markten worden aangeboden.

1990

Start van de internationale expansie van de bank, door de oprichting van de Cregem International Bank in het Groothertogdom Luxemburg, die is gespecialiseerd in vermogensbeheer.
Het Crédit Local de France gaat van start met zijn internationale ontwikkeling. Die start met de opening van een Amerikaans bijkantoor, CLF New York Agency. Op de Europese markt worden twee actiezones bepaald: een eerste betreft Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Italië, een tweede zone wordt gevormd door Oostenrijk, Scandinavië en Portugal.

1991

Het Gemeentekrediet zet zijn expansie voort door een participatie van 25 % te nemen in de Banque Internationale à Luxembourg (BIL), de eerste bank van het Groothertogdom Luxemburg.
Het Crédit Local de France gaat naar de beurs. Het aandeelhouderschap van het Crédit Local de France is in handen van de staat (25,5 %), de Caisse des dépôts (25 %) en Franse of buitenlandse particulieren en investeerders (49,5 %).

1992

Begin 1992 verhoogt het Gemeentekrediet zijn belang in BIL tot 51 %.

1993

Het Crédit Local de France wordt geprivatiseerd. Na die operatie wordt het belang van de staat teruggebracht tot 8 % en dat van de Caisse des dépôts tot 12 %. Datzelfde jaar nog treedt het Crédit Local de France toe tot de CAC40.
Privatisering vormt als motor van de ontwikkeling een essentiële stap in de evolutie van de onderneming.

1994

Het merk ’Axion’ wordt gelanceerd: jongeren van 12 tot 25 jaar krijgen een zichtrekening met bancaire (bijvoorbeeld gratis Bancontact) én extra-bancaire (kortingen op tal van events ...) voordelen. De typische onbegrijpelijke ‘banktaal’ wordt definitief 'verbannen': vlotte jongerentaal komt in de plaats.

1996

Creatie van de groep Dexia. Het Crédit Local de France en het Gemeentekrediet gaan een fusie van hun activiteiten aan om uit te groeien tot een Europese groep. Met de oprichting van Dexia - de naam die deze alliantie gestalte moet geven - bereikt de nieuwe groep de kritische dimensie die nodig is om de marktgroei het hoofd te bieden.
De groep bestaat uit twee holdings - Dexia Frankrijk dat noteert op de CAC40 en Dexia België dat noteert op de BEL 20 – die samen elk de helft van het Gemeentekrediet en het Crédit Local de France in handen hebben.

1997

Interne organisatie van de nieuwe groep.

1998

Uitvoering van de groeistrategie door nieuwe acquisities en allianties in landen van de Europese Unie.

1999

Vereenvoudiging van de groepsstructuur via een OBO van Dexia België op Dexia Frankrijk. De tweeledige structuur blijkt beperkt en vormt een rem op de verdere expansie van de groep. De fusie van beide holdings biedt de markten een betere visibiliteit. Na het succesvolle OBO, heeft de Groep nog slechts één portefeuillemaatschappij, Dexia, die alle operationele entiteiten in handen heeft en noteert op de beurzen van Brussel, Parijs en Luxemburg.
In juni had Dexia al de resterende 39 % van het kapitaal van BIL verworven.

2000

Dexia koopt het Amerikaanse Financial Security Assurance (FSA). FSA is gespecialiseerd in het verzekeren van obligatie-uitgiften door Amerikaanse lokale besturen en van gestructureerde activa. Via die acquisitie bevestigt Dexia zijn positie van wereldmarktleider op het gebied van financiële dienstverlening aan de openbare sector.

2001

Dexia kondigt aan dat het in België Artesia Banking Corporation overneemt. De groep Artesia bestaat uit Artesia Bank, het net van BACOB Bank en DVV verzekeringen. Door de feitelijke fusie in 2002 tussen de bankgroep Artesia en Dexia Bank behoort Dexia tot de top-3 van de Belgische banken.

2002

Dexia hanteert een nieuwe slogan: "Dexia, de bank van de duurzame ontwikkeling". Dit engagement vormt voor de Groep een essentiële dimensie in de waardecreatie en is ook een doelstelling die alomtegenwoordig is in de betrekkingen van Dexia met zijn werknemers, zijn klanten en zijn aandeelhouders.

2003

Dexia zet een nieuwe stap naar de volledige integratie met de organisatie van zijn activiteiten rond vier grote métiers ten dienste van twee grote markten, nl. de markt van de lokale openbare instellingen en de markt van de particulieren.

2004

Inzake de financiële dienstverlening aan de openbare sector maakt de groep bekend dat het vier nieuwe vestigingen opent, nl. in Polen, Japan, Mexico en Canada. Die landen vertegenwoordigen een groot ontwikkelingspotentieel.

2011

Dexia Bank België wordt overgenomen door de Belgische staat en hangt daardoor niet langer af van de beursgenoteerde groep Dexia NV.

2012

Op 1 maart zet Dexia Bank België een volgende stap, door zich met een nieuwe naam te onderscheiden van Dexia NV. Dexia Bank België wordt Belfius Bank & Verzekeringen. De nieuwe naam verwijst naar de Belgische verankering (Bel), de financiële opdracht (fi) en de lokale verwevenheid van de bank (us – ‘wij’ in het Engels).